3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
5 that of the Sun Kredi bilgileri: Luke J

3 boyutlu simülasyon, maddenin yüksek yoğunluklardaki davranışı, kararsız ağır çekirdeklerin özellikleri ve yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir Her ikisini de birleştiren son gözlemler Astrofizik Günlük Mektupları Araştırmacılar yakın zamanda ilk kez, nötron-yıldız birleşmesini, nötron yakalama nükleosentezini, radyoaktif bozunmayla biriken enerjiyi ve ağır elementlerin on milyonlarca atomik geçişiyle ışınım transferini tutarlı bir şekilde takip eden üç boyutlu bir simülasyon ürettiler Collins, Vimal Vijayan, Andreas Flörs, Oliver Just, Gerrit Leck, Zewei Xiong, Andreas Bauswein, Gabriel Martínez- tarafından yazılan “Kilonovalar için Kendinden Tutarlı 3D Işınım Transferi: Birleşme Simülasyonlarından Yönlü Spektrumlar” Pinedo ve Stuart A Shingles, “Simülasyonlarımız ile kilonova AT2017gfo’nun gözlemi arasındaki benzeri görülmemiş uyum, patlamada ve sonrasında neler olduğunu genel olarak anladığımızı gösteriyor” diyor Shingles ve diğerleri 2023 ApJL 954 L41

Kilonova: Patlama ve Sonrası

Demirden daha ağır elementlerin yaklaşık yarısı, iki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesiyle elde edildiği gibi, aşırı sıcaklıkların ve nötron yoğunluklarının olduğu bir ortamda üretilir Kilonova 3D simülasyonunun sonucu Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir

İki nötron yıldızının birleşmesinden sonra yayılan ışığın gelişmiş yeni üç boyutlu (3 boyutlu) bilgisayar simülasyonu, gözlemlenen bir kilonovaya benzer bir spektroskopik özellikler dizisi üretti İki nötron yıldızının yörünge düzlemine neredeyse dik olarak bakıldığında (kilonova AT2017gfo için gözlemsel kanıtların gösterdiği gibi), model, AT2017gfo için gözlemlenenlere oldukça benzeyen bir dizi spektral dağılım öngörüyor 3847/2041-8213/acf29auzay-2

Sim, 8 Eylül 2023, Astrofizik Günlük Mektupları GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J 3 - 2

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir It is one of the journals published by the American Astronomical Society (AAS), and is considered one of the most prestigious journals in the field " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor Kredi bilgileri: Dana Berry SkyWorks Digital, Inc " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri Shingles, “Bu alandaki araştırmalar, esas olarak nötron yıldızı birleşmelerindeki hızlı nötron yakalama süreciyle üretilen demirden daha ağır elementlerin (platin ve altın gibi) kökenlerini anlamamıza yardımcı olacak” diyor 3 boyutlu bilgisayar simülasyonlarındaki son gelişmeler, nötron yıldızı birleşmelerinin ardından yayılan ışığa ilişkin bilgiler sağladı


Birleşme anında iki nötron yıldızı

Gelişmiş 3 boyutlu bilgisayar simülasyonları, gerçek ışık gözlemlerini yakından yansıtmıştır Shingles, Christine E
DOI: 10

Referans: Luke J It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus