Hindistan'ın yapay zeka ve otomasyon alanında 16,2 milyon vasıflı işçiye ihtiyacı var: Çalışma - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Hindistan'ın yapay zeka ve otomasyon alanında 16,2 milyon vasıflı işçiye ihtiyacı var: Çalışma - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri


Yapay zekanın istihdam ortamını dönüştüreceğini, dijital becerileri artıracağını ve ülkede milyonlarca yeni teknoloji işi yaratacağını belirten bir araştırmaya göre, Hindistan’ın yapay zeka ve otomasyon alanında 16,2 milyon işçiye yeniden beceri kazandırması ve becerilerini artırması gerekecek 000) ve Uygulama Mühendislerinin (55 ServiceNow ekosistemi

Yapay zekanın çarpan etkisi
Yapay zeka ve otomasyonun etkisinin, şu an ile 2027 arasında 4,6 milyon çalışanın kapasitelerini artırmasını gerektirmesi bekleniyor Şu anda teknik olmayan rollerde çalışan birçok çalışanın, yüksek kaliteli, daha teknik iş profillerine uygulanabilecek yeteneklere sahip olduğu belirtildi 000) bu işe katılacağını ortaya koyuyor

Pearson tarafından yürütülen ve ServiceNow tarafından görevlendirilen çalışma, teknolojinin her işi oluşturan görevleri nasıl dönüştüreceğini tahmin etmek için makine öğrenimini kullanıyor

ServiceNow’un araştırması, işgücünün %23’ünün otomasyon ve beceri artırmaya hazır olmasıyla en büyük aksaklığın üretimde yaşanacağını, bunu Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık (%22), Toptan ve Perakende Ticaret (%11,6), Ulaştırma ve Depolama (8) takip edeceğini öngörüyor

Yapay zeka işleri nasıl değiştirecek
Araştırmaya göre yapay zeka ve otomasyonun etkisi, önemli sayıda tekrarlanan ve teknik işi yeniden şekillendirecek genel müdür, ServiceNow Hindistan Alt Kıtası

“Hindistan’ın karar vericileri ve sektörün önde gelenleri yapay zekanın potansiyelini anlıyor

FacebookheyecanLinkedIn

makalenin sonugenel-9

“Hindistan’ın dijital beceri ekosistemi de paralel olarak büyümeye hazırlanıyor; ServiceNow’un araştırması, ek Uygulama Geliştiricilerinin (75 000), Platform Sahiplerinin (65 000), Ürün Sahiplerinin (65 000), Veri Analistlerinin (70 %) ve İnşaat (%7,8) Teknoloji açığını kapatmak için 2027 yılına kadar ihtiyaç duyulacak” dedi Araştırmada ayrıca teknolojinin 4,7 milyon yeni teknoloji işi yaratacağı da belirtildi Bilgisayar Programcıları gibi geleneksel teknoloji rolleri bile Akış Otomasyon Mühendisleri, Ürün Sahipleri, Uygulama Mühendisleri, Master Mimarlar olmak üzere yeniden beceri kazanabilir ve gelişebilir Anlamlı iş değişikliklerini teşvik etmek ve bu değişikliklerin insanlar için anlamlı, kaliteli ve güvenli kariyerler yaratmasını sağlamak ve aynı zamanda üretkenliği artırmak için yapay zekanın en iyi kullanım uygulamalarını sergilemek üzere ülke çapındaki her sektörle çalışıyoruz” dedi