SEBI, bu YouTuber'ı pazarlardan yasakladı ve Rs 17,2 crore 'para cezasına' çarptırıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

SEBI, bu YouTuber'ı pazarlardan yasakladı ve Rs 17,2 crore 'para cezasına' çarptırıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
’nin bir diğer önemli hissedarı)


Hindistan’ın piyasa düzenleyicisi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), kayıt olmadan ticari tavsiyeler sattıkları iddiasıyla üç kuruluşu piyasadan men etti

İşte SEBI’nin siparişinden önemli alıntı
Bazı tweetlerin analizi üzerine heyecan (şimdi X) ve Telegram, Mohammad Nasiruddin Ansari’nin (“Md Yatırım danışmanlığı ve yatırım danışmanı tanımının yer aldığı İD Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aşağıda yer almaktadır:

1

FacebookheyecanLinkedIn

makalenin sonugenel-9

Kayıtlardaki mevcut materyallere göre BoC, Nasir’in tek sahibi olduğu bir mülkiyet şirketidir (Nasir’in önemli hissedarı olduğu şirket) ve P Rahul Rao (Golden Syndicate Ventures Pvt Ltd ” ifadesine yer verildi talimatları kabul edilmeden önce iddia edilen yasa dışı kazançları başka yöne çevirebileceği riskini göz ardı edemem

3 ‘Eğitim kursları’ için toplanan tutarın Nasir, BoC, Golden Syndicate Ventures Pvt Müşteri ve finansal planlamayı içerecektir: Ancak, gazete, dergi, kamuya yaygın olarak erişilebilen herhangi bir elektronik veya yayın veya telekomünikasyon ortamı aracılığıyla verilen yatırım tavsiyeleri, bu düzenlemelerin amaçları açısından yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmeyecektir;

(m) “Yatırım danışmanı”, müşterilere veya diğer kişilere veya kişi gruplarına yatırım tavsiyesi sağlama işiyle uğraşan herhangi bir kişi anlamına gelir ve adı ne olursa olsun, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan herhangi bir kişiyi içerir Ortağı Rahul Rao Padamati ve şirketleri Golden Syndicate Ventures da düzenleyici tarafından bir sonraki emre kadar yasaklandı Aynı doğrultuda, Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (“SEBI”), Nasir’in SEBI kaydı olmadan sosyal medya/diğer yollarla yatırım danışmanlığı hizmetleri sunup sunmadığını ve dolayısıyla diğerlerinin yanı sıra hükümlerini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla Nasir aleyhine inceleme başlattı Ayrıca, Nasir’in ‘eğitim kurslarını’ Bunch Microtechnologies Private Limited (“Bunch”) tarafından sağlanan uygulama hizmetleri aracılığıyla web sitesine/uygulamalarına yüklediği, burada söz konusu kurslara kayıt için para topladığı ve ‘eğitim kurslarına’ erişim sağladığı gözlendi Ayrıca Nasir’in yatırımcı/müşterilerinden oluşan özel gruplara alım/satım tavsiyeleri sunduğu da tespit edildi İnceleme bulgularını ve kayıtlarda mevcut olan materyalleri inceledim ve değerlendirdim Tavsiyeye/tavsiyeye uyulması halinde onlara neredeyse kesin olarak kar elde etme umudu vaat ediyor ;”

Kararda, “Söz konusu bildirimlerin (Nasir, Padamati ve Golden Syndicate), varsa para iadesi/geri ödeme vb Yatırım tavsiyesi”, menkul kıymetler veya yatırım ürünlerine yatırım yapma, satın alma, satma veya bunların başka şekilde ticaretini yapmaya ilişkin tavsiyeler ve menkul kıymetler veya yatırım ürünleri içeren yatırım portföyüne ilişkin yazılı, sözlü veya diğer iletişim araçları yoluyla tavsiye anlamına gelir

Sebi emri, Ansari’nin hisse senedi tavsiyeleri verdiğini ancak bunu piyasayla ilgili eğitim eğitimi verme kisvesi altında satmaya çalıştığını söyledi Ltd Karar, doğası gereği geçicidir ve aynı zamanda göstermelik bir neden bildirimidir Ancak gerekli görülen yerlerde bu sürenin dışına da atıf yapılmıştır

2 Sebi, X gibi sosyal medya platformları aracılığıyla ‘Baap of Chart’ markası altında hisse senedi tavsiyeleri sunan, kendini yatırım gurusu olarak tanımlayan Mohammad Nasiruddin Ansari’yi yasakladı Telgraf ve YouTube ’nin banka hesaplarına yatırıldığı görüldü yatırımcılara/müşterilere yönelik dersler Nasir / Nasir”) ilk bakışta sosyal medya aracılığıyla “Baap of Chart” (“BoC”) adına tavsiyeler (al/sat) sağladığı gözlemlendi Esas itibariyle, mevcut meselede ele alınması gereken meselenin, Tebliğlerin yatırımcıları yanlış/yanıltıcı bilgilerle menkul kıymet alım satımına teşvik ettiği/etkilediği ve kurs satışı yoluyla eğitici eğitim verme kisvesi altında kayıt dışı yatırım danışmanlığı faaliyetlerine yönelip yönelmediğidir Söz konusu maddedeki inceleme dönemi 01 Ocak 2021 – 07 Temmuz 2023 tarihleri ​​arasındadır / atölye hizmetleri SEBI ayrıca onlardan, Ocak 2021 ile Temmuz 2023 arasında hizmetlerinin ücreti olarak yatırımcılardan alınan 17,2 milyon Rs’yi iade etmelerini istedi Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (Yatırım Danışmanları) Düzenlemeleri, 2013 (“IA Düzenlemeleri”) ve Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu Yasası, 1992 (“SEBI Yasası, 1992”) İnceleme sırasında, Nasiris’in çeşitli sosyal medya platformlarında kendisini borsa uzmanı olarak tanıttığı, yatırımcıları/müşterileri kendisinin sunduğu çeşitli ‘eğitim kurslarına’ kaydolmaya teşvik ettiği ve onları menkul kıymetler piyasasına yatırım yapmaya teşvik ettiği görülmüştür menkul kıymetler piyasasına ilişkin eğitici eğitim verme kisvesi Bu, bir finansal etkileyiciye (veya finans etkileyicisine) yönelik ilk büyük baskıdır