Fransız BT'nin yönetici istihdamının lokomotifi, uzmanlar üzerinde büyük gerilim - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Fransız BT'nin yönetici istihdamının lokomotifi, uzmanlar üzerinde büyük gerilim - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

İşe alım gerilimi artıyor

‘Temel iş’ profilleri “yayınlanan tekliflerin hacmi açısından ağır sikletleri” oluşturur

Ancak bu dezavantaja rağmen Apec, “çok sayıda” olarak tanımlanan yönetici pozisyonlarının net yaratılması kriterinde de dinamiğin mevcut olduğunu düşünüyor BT ve telekomünikasyon bu nedenle bu parametrede açıkça farklılık göstermektedir Ve 2023 tahminleri de bu değerlendirmeyi sorgulayacak gibi görünmüyor BT’nin “geleneksel olarak yeni nitelikli yöneticiler için bir giriş işlevi oluşturduğu” gerçeğine dikkat çekiliyor

Araştırmaya göre, bu durum kısmen işverenlerden ziyade adaylar için “özellikle avantajlı” bir iş piyasasıyla açıklanıyor 100 işe alımla açıkça aşıldı

Bu rakamın, tüm sektörlerin toplamında dönem içinde yapılan yaratımların neredeyse dörtte birine denk geldiğini belirtelim Bu kategori işlerin %66’sını oluşturur 2018 ile 2022 arasında 74 200’ü yöneticidir


BT ve telekomünikasyon faaliyetleri “Fransa’da yönetici istihdamının anahtarıdır “Fırsatlar çoktur ve onların profesyonel anlamda gelişmelerine olanak tanıyor” diyerek sevinebilirler Karanlık bir taraf da varlığını sürdürüyor: işe alım zorlukları Ortalama olarak bu denetim oranı tüm sektörler için %21’dir ”

Sonuç: Yönetici işe alımlarındaki trend açıkça artıyor

Ancak Apec’e göre “bu durum, sektördeki şirketlerin yaşadığı işe alım zorlukları açısından da olumsuz sonuçlar doğurmuyor” Bu kilometre taşı, 2022’de 65 Aynı zamanda “yoğunlaşan” “yönetim istihdamı dinamiği” de kendi lehinedir

Ciro 4 puan arttı

Bu tahminin doğrulanması bekleniyor Araştırmada, sağlık krizi dönemi hariç olmak üzere, “on yılı aşkın bir süredir iş yerindeki dinamiğin 2022’de aksamadığı ve yoğunluğunun artmadığı” belirtiliyor Ayrıca, en azından uzman profilleri açısından ve son 2 yılda “gerginlikler oldukça arttı”

Apec, aynı zamanda, özellikle Veri alanında (Veri bilimcisi, Baş Veri Sorumlusu, Veri analisti veya Büyük Veri Mimarı vb Aslında ülkede çalışan yöneticilerin %12’si istihdam ediliyor

Apec’e göre sektörün tek özelliği yönetici payı değil Bu nedenle BT ve telekomünikasyon şirketlerinin ekonomisine katkısı yadsınamaz Bunlar BT geliştirme, proje yönetimi, altyapı ve sistemler ile yazılım entegrasyonundaki pozisyonlardır 000 işe alımla rekor bir yıl oldu

2019, 59 ” Burada çözüm Apec’in 2018-2022 yılları arasında sektördeki istihdama odaklanması Apec, toplam 725 400 yöneticiyi (+%4) işe almayı planlıyor ) yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını belirtiyor Özellikle sektörün ekonominin geri kalanından önemli ölçüde daha yüksek bir devir hızı göstermesi nedeniyle (%9’a karşı %13) 200 çalışandan oluşan iş gücüne sahip 400 İşe alınanların %56’sını 5 yıldan az deneyime sahip yöneticiler oluşturuyordu

Ancak yüksek işe alım, mutlaka net yaratım ve sürdürülebilir işlerle aynı anlama gelmemektedir Bu özellikle 2022 için geçerliydi 400’e ulaşacaklar ” 2023 yılında şirketler 67

Fransa’daki dijital endüstri bu statüye “yönetim istihdamının merkezi motoru”nu da ekleyebilir İstihdam benzersiz bir avantaja sahiptir: “teknolojik yeniliklerle vurgulanır ve çok sayıda yatırımla desteklenir

BT sektöründeki yöneticilerin %66’sı, Fransa’da ise %21

Bu nüfusun 461genel-15

000’den fazla şirketi listeliyor Apec için bu yeni zirve “raflardan hızla silinebilir